Meánscoil San Nioclás An Rinn

Meanscoil San Nioclas

 

 

Ráiteas Misin‘Sí an aidhm atá againn ná daltaí a ullmhú don saol agus iad a fhorbairt go lán a gcumais. Éascaítear an bóthar intleachtúil, fisiciúil, sóisialta agus spioradálta dóibh.Cuirtear scoth na múinteoireachta ar fáil agus cothaítear labhairt na Gaeilge agus cur amach ar na traidisiúin Ghaelacha mar chrann taca do gach dalta agus iad á seoladh amach fén domhan mór.Soláthraimid deiseanna foghlama fad saoil agus gnéithe éagsúla den gcultúr Gaelach i measc muintir na nDéise idir óg agus aosta.

Meanscoil San Nioclás in Ring has been part of the ETB group of schools since the late 1990s. As a Gaeltacht school, its emphasis is on providing Irish language instruction to Leaving Certificate. As a small school, it has the great advantage of providing a warm and intimate environment for students.

A broad curriculum ensures that students have every academic advantage and the results of examinations over the years attest to a culture of achievement. The setting overlooking Dungarvan bay is breath-taking and has inspired great things from many very successful students. There is no doubt that Irish-medium education is a fabulous extra benefit for students in a very competitive academic environment. Students from far and wide have come to spend Transition Year in the school adding to the diversity in the school.

Nuachtlitir_deireadhfomhair 2015

 

Principal Mr Seán O’Callanain
Deputy Principal Mr Pádraig Ó Murchadha
Address An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge, X35 RF24
phone 058 46464
email meanscoil@wwetb.ie
website www.meanscoil.ie

YouTube Videos:

Photo Gallery (click on images to enlarge)

Share

Top of Page