Scoth na dtorthaí i Meánscoil San Nioclás

August 27, 2015

Ba mhór an chúis áthais agus ceiliúrtha do lucht na hArdteiste a ghnóthaigh scoth na dtorthaí sna scrúduithe Stáit i mbliana. Ba rang eisceachtúil ab ea iad agus a d’oibrigh go dian dícheallach.

Ghnóthaigh dalta amháin 610 pointe le meánmharc ranga de 450 pointe. Is léiriú é seo ar obair chrua a rinneadh agus tá buíochas faoi leith tuillte do lucht foirne na Scoile a stiúradh iad go lán a gcumais agus a dtuismitheoirí a sheas go dlúth leo le linn an tréimhse dúshlánach seo.

Go mba fada buan sinn.


Exceptional Leaving Certificate results in Meánscoil San Nioclás

 There was a great sense of celebration and excitement in Meánscoil San Nioclás due to the exceptional results obtained by the leaving Certificate students this year.

One student obtained an exceptional 610 points, while the class average was an unbelievable 450 points. This is a testament to their hard work and diligence and seeking excellence through the medium of Irish which will undoubtedly open many doors for them for future employment.

A sincere word of thanks to all the members of staff and parents who prepared the students for the state exams

School Principal: Séamus Ó Cadhain

Go back