Gaiscígh na hIdirbhliana i mbun GAISCE

May 23, 2016

Níl deireadh le sodar dhaltaí na hIdirbhliana na laethanta seo agus go leor, leor imeachtaí suimiúla á ndéanamh acu ó d’fhill siad tar éis na Cásca. Bhí lá den scoth acu agus iad ar turas stairiúil ar an Aird Mhór agus ag cleachtadh dreapadóireachta le hIonad Eachtraíochta na hAirde Móire. Níorbh é sin deireadh na scléipe áfach agus ar aghaidh leo an lá dar gcionn go dtí Staid Neptune i gCorcaigh chun páirt a ghlacadh i gCraobh Chomórtas sa Chispheil Chathaoir Rothaí, áit ar tugadh suntas dá fheabhas is a bhí siad i mbun na ceirde. D’eagraigh múinteoir Matamaitice na hIdirbhliana, Karen Cashman, cuairt fíorshuimiúil ó fhóiréinseolaí ó Chaisleán an Leasa Mhóir agus chuir na daltaí an-suim ar fad ina raibh le taispeáint agus le léiriú aici dóibh agus cuid díobh ag smaoineamh ar phostanna le CSI amach anseo! An tseachtain chéanna d’fhreastail ceathrar daltaí ón rang, Saoirse Ní Argáin, Saoirse Nic Craith, Macdara Ó Faoláin agus Kyle Ó Laochdha ar Choláiste Ollscoile Chorcaí chun blaiseadh de na cúrsaí ollscoile éagsúla a bhíonn á dtairiscint ann agus bhain siad idir thaitneamh agus thairbhe as gach aon ghné den taithí sin. Ár mbuíochas le Clár Ní Fhathaigh a d’eagraigh an tréimhse ollscoile sin do na daltaí. Is cosúil nach féidir fuinneamh lucht na hIdirbhliana a chloí agus agus d’fáiltigh siad roimh theacht an tSamhraidh le turas GAISCE i nGráig na Manach ar an 3 agus an 4 Bealtaine. Thug siad faoi thuras cadhcála 10
n-uaire a chloig ar an mBearú agus dhein siad éacht mar gur éirigh leo talamh a bhaint amach slán sábháilte, fiú amháin má bhí siad spíonta ag deireadh an lae!

Is chun críoch speisialta a chur leis an tseachtain, leanadh le nós na hoilithreachta atá leanta ag lucht na hIdirbhliana le cúpla bliain anuas faoi stiúir an Mháistir Uí Dhroma agus shiúil siad ar fad i dtreo an tSolais le chéile, ar mhaithe le Pieta House i gcoim na hoíche, Dé hAoine an 6 Bealtaine. Is creid é nó ná creid, thug na daltaí fuinniúla céanna faoi scrúdú Teastas Eorpach na Gaeilge an lá dar gcionn! Beidh teastas GAISCE á bhronnadh orthu ar fad ag deireadh na hIdirbhliana de bharr na n-éachtaí ar fad atá curtha i gcrích acu i rith na bliana agus tá an gradam sin tuillte go rímhaith ag gach aon duine díobh, go deimhin!

Go back